Indien Madras Infanterie, frühe Sepoys 30mm Indien Moghulelefanten 30mm

Moghulinfanterie 1500 Ausritt einer Moghulkaiserin